ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานงานวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Release Date : 23-11-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานงานวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

 

 

 

ิ 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานงานวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง