รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือพร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 22-11-2022 18:00:00
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือพร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

พลเรือตรี เกื้อกูล กลิ่นเอี่ยม รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวัน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕