นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือมอบเงินสนับสนุนทหารทุพพลภาพในโครงการ “นานไปก็ไม่ลืม”

Release Date : 29-03-2023 00:00:00
นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือมอบเงินสนับสนุนทหารทุพพลภาพในโครงการ “นานไปก็ไม่ลืม”

นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนทหารทุพพลภาพในโครงการ “นานไปก็ไม่ลืม” เพื่อดูแลช่วยเหลือ ติดตามให้กำลังใจ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

 

 

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งเชิดชูความกล้าหาญและความเสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติจากพื้นที่การรบต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว พร้อมทั้งช่วยเหลือและรับฟังปัญหาของทุกครอบครัวให้สมดังคำว่า “นานไปก็ไม่ลืม”