ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมการสร้างประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 30-03-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมการสร้างประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมการสร้างประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้ประชาคมข่าวในพื้นที่ปฏิบัติการรับทราบสถานการณ์ด้านการข่าวที่เป็นปัจจุบันและเท่าทันสถานการณ์ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ประสานงานด้านข่าวกรองแห่งชาติ ภาค ๑ จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาบรรยาย ในการนี้ นาวาเอก ไพบูลย์ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยุทธการและข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เข้าร่วมการอบรม ฯ ดังกล่าวด้วย ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖