รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

Release Date : 31-03-2023 00:00:00
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

พลเรือโท พิสิฐ ฤกษ์งาม รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร โดยมี พลเรือตรี อุดมศักดิ์ ผาสุข รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖