เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าพลาธิการ ชั้นปีที่ ๒

Release Date : 04-04-2023 00:00:00
เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าพลาธิการ ชั้นปีที่ ๒

พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าพลาธิการ ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๕๐ รูป ณ วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖