ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบและประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 11-04-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบและประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖

พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์ และสรงน้ำพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมทั้งพีธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๖

  

  

ในการนี้ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี โชคชัย เรืองแจ่ม เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี สันติชัย วงษ์สุวรรณ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นายทหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และสมาชิกชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน