ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ประชุม หารือ และเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ

Release Date : 10-04-2023 00:00:00
ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ประชุม หารือ และเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ

พลเรือเอก โกวิท อินทร์พรหม ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ พลเรือโท กิตติพงษ์ แดงมาศ รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ พร้อมคณะ เข้าประชุม หารือ กับนายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เพื่อหารือแนวทางการฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ที่มีความต้องการของตลาดแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖