ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ มอบดุมหมายชั้น มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทอง สามสมอเงิน พร้อมประกาศนียบัตร และมอบมีดเหน็บให้แก่นักเรียนนายเรือ

Release Date : 07-04-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ มอบดุมหมายชั้น มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทอง สามสมอเงิน พร้อมประกาศนียบัตร และมอบมีดเหน็บให้แก่นักเรียนนายเรือ

พลเรือโท ประวุฒิ รอดมณี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ มอบดุมหมายชั้นให้แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทอง สามสมอเงิน พร้อมด้วยประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนนายเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบมีดเหน็บ ให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ ใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายเรือ เข้าร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖