เจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

Release Date : 20-04-2023 01:00:00
เจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมสุขาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) เข้าร่วมพิธี ฯ ณ บริเวณหน้าเสาธง กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖