เจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรตินิยมบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 20-04-2023 02:00:00
เจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรตินิยมบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรตินิยมบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนักเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๓ พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี ฯ ณ สโมสรสัญญาบัตร กรมอู่ทหารเรือ ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖