ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ประสานให้ความช่วยเหลือเหตุเรือประมงล่ม บริเวณแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง

Release Date : 16-04-2023 00:00:00
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ประสานให้ความช่วยเหลือเหตุเรือประมงล่ม บริเวณแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ๑๖๙๖ ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเรือประมงล่มบริเวณแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเหตุวาตภัย คลื่นลมแรงในพื้นที่อ่าวปากพนัง ตำบลปากพนัง ฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา และอำเภอสิชล ยังคงมีลูกเรือสูญหาย จึงต้องการขอความช่วยเหลือ ในการนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้ประสาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ทราบเรื่อง ซึ่งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอให้เรือจากทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือ ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

พลเรือโท จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ จึงสั่งการให้เรือ ต.๑๑๒ และ ต.๒๗๐ เข้าค้นหาและช่วยเหลือ ซึ่งต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งว่าสามารถค้นหาลูกเรือประมงที่สูญหายได้ครบหมดทุกคน จึงสั่งปิดศูนย์บัญชาการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศูนย์ปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๒ จึงได้แจ้งเรือ ต.๑๑๒ และ ต.๒๗๐ ยกเลิกภารกิจ