ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก “การฝึกค้นหาและกู้ภัยเรือดำน้ำ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 24-04-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก “การฝึกค้นหาและกู้ภัยเรือดำน้ำ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

พลเรือตรี พงษ์ศักดิ์ สมบุญ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก “การฝึกค้นหาและกู้ภัยเรือดำน้ำ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึก ณ บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

 

 

 

ในการฝึกครั้งนี้ เป็นการฝึกเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามคู่มือการช่วยเหลือกู้ภัยเรือดำน้ำ และเป็นการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ในกองทัพเรือ เพื่อทดสอบขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือจากหน่วยต่าง ๆ ในการค้นหา ช่วยเหลือ และกู้ภัยเรือดำน้ำ โดยมีหน่วยเข้ารับการฝึกประกอบด้วย กองเรือดำน้ำ กองการบินทหารเรือ  กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือทุ่นระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ และกรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งนี้จะมีการฝึกทั้งในท่าเรือและในทะเล