ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบและประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายกีฬาเยาวชน “Smart Summer Camp”

Release Date : 25-04-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบและประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายกีฬาเยาวชน “Smart Summer Camp”

พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายกีฬาเยาวชน “Smart Summer Camp” โดยมี พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี โชคชัย เรืองแจ่ม เสนาการฐานทัพเรือสัตหีบ นายทหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และสมาชิกชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

  

  

การจัดกิจกรรมค่ายกีฬาเยาวชน “Smart Summer Camp” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุตรหลานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ที่มีอายุระหว่าง ๘ – ๑๔ ปี จำนวน ๒๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีศักยภาพด้านการกีฬา การใช้ภาษาอังกฤษ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมภาวะผู้นำ ห่างไกลยาเสพติด และมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น