ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมอุทกศาสตร์ ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 25-04-2023 00:00:00
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมอุทกศาสตร์ ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

นาวาเอก ชัยยศ คงขวัญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมอุทกศาสตร์ ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมกับส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ฯ ณ อาคารศูนย์พักใจ เทศบาลตำบางเมือง เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖