ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบและประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมค่ายกีฬาเยาวชน “Smart Summer Camp”

Release Date : 28-04-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบและประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมค่ายกีฬาเยาวชน “Smart Summer Camp”

พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมค่ายกีฬาเยาวชน “Smart Summer Camp” และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยมี พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี โชคชัย เรืองแจ่ม เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นายทหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และสมาชิกชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมพิธี ฯ ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖