รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 28-04-2023 00:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๘๘ นาย ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดย นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก สงวน เนานิ่ม ผู้อำนวยการกองอำนวยการและสนับสนุน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก สภารัฐ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการกองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทหารกองประจำการ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖