รองผู้อำนวยการกองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมบรรยายและฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

Release Date : 29-05-2023 00:00:00
รองผู้อำนวยการกองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมบรรยายและฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

นาวาเอก อิศรา แข่งขัน รองผู้อำนวยการกองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมบรรยายและฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การจัดการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลในสังกัดอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องการปฐมพยาบาลการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติไปช่วยเหลือผู้อื่นในภายภาคหน้าต่อไป ณ ห้องธนบุรีนุรักษ์ ชั้น ๓ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการกองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมบรรยายและฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง