ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

Release Date : 02-06-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและภริยา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๖

 

 

โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๔๖ รูป จาก วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และวัดชิโนรสารามวรวิหาร ณ ลานทัศนาภิรมย์ พิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด (ปลายี่สก ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนแดง ปลายี่สกเทศ ปลาจาระเม็ด) จำนวน ๔๖,๐๐๐ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท่าเทียบเรือ หอประชุมกองทัพเรือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องเจ้าพระยา โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอรุณราชวราราม เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ห้องเจ้าพระยา พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องเจ้าพระยา

 

 

 

ต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือได้นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ตลอดจนกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของข้าราชการกองทัพเรือ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พื้นที่จังหวัดสงขลา พื้นที่จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดพังงา พื้นที่จังหวัดจันทบุรี - จังหวัดตราด พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว หน่วยของกองทัพเรือในทุกพื้นที่ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพียงกัน โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่วัดชิโนรสารามวรวิหาร รวมทั้งวัดครุฑ บางกอกน้อย และพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง การเยี่ยมและมอบยาเวชภัณฑ์และของใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง และประชาชน ตลอดจนการบริการด้านต่าง ๆ เช่น การบริการทางการแพทย์ การซ่อมจักรยานยนต์ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การตัดผม ตลอดจนการจัดรถครัวสนามประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เมื่อวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง