ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Seafuture 2023

Release Date : 05-06-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Seafuture 2023

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Seafuture 2023 ตามคำเชิญของ พลเรือเอก Enrico Credendino ผู้บัญชาการทหารเรืออิตาลี ณ เมืองลาสเปเซีย สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ พลเรือเอก Enrico Credendino ได้ให้การต้อนรับ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ และคณะ บนเรือ Amerigo Vespucci ซึ่งบรรยากาศการสนทนาเป็นไปอย่างมิตรภาพ อีกทั้งยังได้มีโอกาสหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ Andrea MAGELLETTI ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิตาลี โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นประโยชน์กับกองทัพเรือในอนาคต

 

 

สำหรับพิธีเปิด มีนาย Guido Crosetto รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิตาลีเป็นประธาน โดยงานดังกล่าวเป็นการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทะเล การเดินเรือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิตาลี ซึ่งจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๒ ปี ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่จะกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรืออิตาลี ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับทราบความก้าวหน้าของยุทโธปกรณ์ทางทะเลที่ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเรือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือในอนาคต โดยผู้แทนประเทศต่าง ๆ ได้ถ่ายรูปร่วมกันบนเรือใบฝึก ITS Amerigo Vespucci ก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

สำหรับเรือ Amerigo Vespucci ได้ถูกออกแบบเพื่อเป็นเรือใบฝึกโดยเฉพาะ เป็นเรือทรงสูงของกองทัพเรืออิตาลี ตั้งชื่อตามนักสำรวจ Amerigo Vespucci ออกแบบ โดย Francesco Rotundi สร้างขึ้นในปี ๑๙๓๐ ที่อู่ต่อเรือ (เดิมชื่อ Royal) แห่ง Castellammare di Stabia เมืองนาโปลี และยังคงเป็นเรือฝึกของนักเรียนนายเรืออิตาลีจนถึงปัจจุบัน

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Seafuture 2023
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง