ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน (DECK RECEPTION) เนื่องในโอกาสการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023

Release Date : 03-09-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน (DECK RECEPTION) เนื่องในโอกาสการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน (DECK RECEPTION) เนื่องในโอกาสการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ในการนี้ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน รวมทั้งฝ่ายอำนวยการและผู้บังคับหน่วยกำลังรบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานในกิจกรรมดังกล่าว บนเรือ CNS SIMING SHAN ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖

  

  

  

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน (DECK RECEPTION) เนื่องในโอกาสการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง