กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จัดข้าราชการและพลทหารร่วมบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่

Release Date : 06-09-2023 00:00:00
กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จัดข้าราชการและพลทหารร่วมบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่

กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จัดข้าราชการและพลทหารร่วมบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วย เมื่อวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการผ่าตัดใหญ่และเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ณ โรงพยาบาลราษฎร์นรา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จัดข้าราชการและพลทหารร่วมบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง