หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓ เดินเท้าเข้าชุมชนพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง

Release Date : 07-09-2023 00:00:00
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓ เดินเท้าเข้าชุมชนพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลกองร้อย เดินเท้าเข้าชุมชนพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและให้บริการตรวจสุขภาพ จำนวน ๔ ราย ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น และแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง มอบผลิตภัณฑ์นมชนิดก้อนไม่ต้องตวงพร้อมชง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บ้านทรายขาว ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓ เดินเท้าเข้าชุมชนพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง