ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า”

Release Date : 07-09-2023 00:00:00
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า”

นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ฯ ณ บริเวณหาดนราทัศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง