ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ ระหว่างกองทัพเรือและกรมการพัฒนาชุมชน

Release Date : 12-09-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ ระหว่างกองทัพเรือและกรมการพัฒนาชุมชน

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ ระหว่างกองทัพเรือและกรมการพัฒนาชุมชน ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ ระหว่างกองทัพเรือและกรมการพัฒนาชุมชน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง