เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๕ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓