ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
รองเสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

รองเสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖