เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการและขอลาออกจากราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการและขอลาออกจากราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ กล่าวสดุดี มอบประกาศเกียรติคุณ/ของที่ระลึก ให้กับข้าราชการและลูกจ้างของทัพเรือภาคที่ ๒ ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการและขอลาออกจากราชการ ณ บริเวณหน้า กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒พิธีรับมองเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์