ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๖๖

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๖๖

พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

๑๓ กันยายน ๒๕๖๖