ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
กำลังพลกองทัพเรือพร้อมใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการให้กำลังพลมีสุขภาพดี

กำลังพลกองทัพเรือพร้อมใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการให้กำลังพลมีสุขภาพดี

กำลังพลกองทัพเรือพร้อมใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการให้กำลังพลมีสุขภาพดีซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนกองทัพเรืออย่างมีพลัง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖