ข่าวเด่น ทั้งหมด
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕สารวันสดุดีวีรชน65