ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
กองทัพเรือ ชี้แจงโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ

กองทัพเรือ ชี้แจงโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ

กองทัพเรือ ชี้แจงโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓