ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ฐานทัพเรือกรุงเทพจัดกำลังพลร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ในพื้นที่ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

ฐานทัพเรือกรุงเทพจัดกำลังพลร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ในพื้นที่ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

ฐานทัพเรือกรุงเทพจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ณ ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

๒๕ มกราคม ๒๕๖๖สารอวยพรปีใหม่