ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
โฆษกกองทัพเรือ เผยผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือนำอาหารว่างมอบแก่กำลังพลในสังกัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงวันหยุดราชการ

โฆษกกองทัพเรือ เผยผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือนำอาหารว่างมอบแก่กำลังพลในสังกัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงวันหยุดราชการ

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือนำอาหารว่างมอบแก่กำลังพลในสังกัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงวันหยุดราชการณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ขอเชิญชมวิดีทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระผู้ครองใจทหารเรือ