เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เข้าร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เข้าร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต

พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ในรูปแบบ "เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร" โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒