ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเปิดเผยถึงการปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาอวนขนาดใหญ่ปกคลุมปะการังบริเวณเกาะโลซิน พบความเสียหายบางส่วน เร่งปลูกชดเชย  เตรียมลงดาบเรือตัดอวน

โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเปิดเผยถึงการปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาอวนขนาดใหญ่ปกคลุมปะการังบริเวณเกาะโลซิน พบความเสียหายบางส่วน เร่งปลูกชดเชย เตรียมลงดาบเรือตัดอวน

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เปิดเผยถึงการปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาอวนขนาดใหญ่ปกคลุมปะการังบริเวณเกาะโลซิน จังหวัดนราธิวาสในวันสุดท้าย (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ว่า การปฏิบัติภารกิจยังคงดำเนินการตามแผนที่วางไว้ สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส โดยทีมนักดำน้ำได้ทำการดำในช่วงเช้า ๒ เที่ยว เพื่อทำการตัดอวนที่เหลือ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเก็บอวนขึ้นมาได้ทั้งหมดมีน้ำหนักถึง ๘๐๐ กิโลกรัม ส่วนในช่วงบ่ายได้ทำการดำอีก ๑ เที่ยวเพื่อประเมินความเสียหายของปะการังและปลูกซ่อมแซม

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔