ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ “การประชุมวิชาการประเพณี มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓”

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ “การประชุมวิชาการประเพณี มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓”

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ “การประชุมวิชาการประเพณี มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓” ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย Scan ผ่าน QR code ที่ส่งไปตามหน่วยต่างๆ ทางข่าวราชนาวี

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕



คำประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร ๒๕๖๕