ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีกำลังพลจิตอาสาของฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๘๐ นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔คำประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร ๒๕๖๔