ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าร่วมโครงการขยายเมล็ดพันธุ์พืช

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าร่วมโครงการขยายเมล็ดพันธุ์พืช

นาวาเอก ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหาร ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าร่วมโครงการขยายเมล็ดพันธุ์พืช พระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

๒๒ กันยายน ๒๕๖๓กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๖