ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้  ติดตามการเตรียมการดับไฟป่าด้วยถุงน้ำดับเพลิง (Bambi bucket) เพื่อบรรเทาสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุ

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ ติดตามการเตรียมการดับไฟป่าด้วยถุงน้ำดับเพลิง (Bambi bucket) เพื่อบรรเทาสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุ

นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ ติดตามการเตรียมการดับไฟป่าด้วยถุงน้ำดับเพลิง (Bambi bucket) ที่จะใช้ประกอบเข้ากับเฮลิคอปเตอร์เบบ BELL-๒๑๒ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุ ที่กำลังขยายบริเวณกว้างออกไปในหลายพื้นที่ อำเภอยี่งอ และ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ณ หมวดบินเฉพาะกิจกองทัพเรือภาคใต้ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓