ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

พลเรือโท จรัสเกียรติ ไชยพันธ์ุ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เดินทางไปเยี่ยมพนักงานราชการ กองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕วันกองทัพเรือ