พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ

Release Date : 24-07-2012 16:20:00
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคโดยเรืออังสนาซึ่งกองทัพเรือจัดถวายเป็นเรือพระที่นั่ง ไปทรงเปิดโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๕ โครงการ ที่กรมชลประทาน สามเสน  ในการนี้ พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕