ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Release Date : 12-08-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พลเรือโท ชุตินธร  ทัตตานนท์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย พลเรือตรี กฤษฏา  รัตนสุภา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ และข้าราชการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒