เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ อู่ป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 09-09-2019 00:00:00
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ อู่ป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

พลเรือโท กาญจน์ ดีอุบล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ อู่ป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ผลักดันน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริเวณสะพานข้ามลำน้ำก่ำ บ้านโนนน้ำคำ ตำบลแมตนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ื ๙ กันยายน ๒๕๖๒

สำหรับหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ ได้ติดตั้งเรือผลักดันน้ำทั้งหมด ๒ จุด ได้แก่

จุดที่ ๑ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำก่ำ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวน ๑๗ ลำ

จุดที่ ๒ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำก่ำ ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร จำนวน ๘ ลำ

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ อู่ป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง