เพลงร่วมใจผ่านไปด้วยกัน โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

Release Date : 26-03-2020 21:38:22
เพลงร่วมใจผ่านไปด้วยกัน โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

เพลงร่วมใจผ่านไปด้วยกัน โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ
ขับร้อง  จ่าเอก ธีรวัฒน์  แก้วศิริ  จ่าเอก อภิชัย  ดาวัลย์ จ่าเอกปรัชญา  ธรรมโชติ จ่าเอก เสกสรรค์  เกตุวิเชียรไชย  จ่าเอกหญิง ธนัตชนก คลังสิน  จ่าโทหญิง ไตรสิกขา  พึ่งชุมชื่น  นางสาวธัญวรัตม์  วงษ์ปิติรัตน์
อำนวยการผลิตโดย. พลเรือตรี สุวินแจ้ง  ยอดสุข. ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เพลงร่วมใจผ่านไปด้วยกัน โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง