ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ ดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส

Release Date : 21-05-2020 00:00:00
 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ ดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการของ ศรชล.ภาค ๒ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส (ศูนย์ PIPO นราธิวาส) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระหว่างการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย เฟสชิล ชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ โดยมี นาวาเอกธัชธรรม์ ณ สงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดนราธิวาส และนาย ยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส ให้การต้อนรับ  ณ ศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล เรือตรวจการใกล้ฝั่ง(เรือ ต.๙๙) ซึ่งจอดอยู่ ที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส โดยมี เรือเอก ภาณุพงศ์ บุบผา ผู้บังคับเรือ ต. ๙๙ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ด้เดินตรวจ เรือประมง ของกลาง(ป.ทรัพย์อนันต์ ๒๙) ซึ่ง เรือ ต.๙๙ ได้ควบคุมมาจากทะเล เนื่องจากทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ทางทะเลซึ่งเป็นเขตการประมงไทย อีกด้วย 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ ดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง