เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถพิตร

Release Date : 13-10-2020 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถพิตร

พลเรือตรี สาธิต  นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมกำลังพลกรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถพิตร ณ กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓