กองทัพเรือรับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจากราคาหอมแดงตกต่ำ

Release Date : 22-02-2021 00:00:00
กองทัพเรือรับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจากราคาหอมแดงตกต่ำ

     พลเรือโท ชาญชัยยศ  อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับมอบหอมแดง จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม จาก พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมอบต่อให้ผู้บังคับหน่วย/ผู้แทน กำลังรบของกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบประกอบด้วย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ โดยจัดให้มีการรับมอบ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
     จากสภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบให้สินค้าการเกษตรมีราคาตกต่ำ กองทัพเรือได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร จึงเกิดเป็นแนวทางในการจัดซื้อสินค้าการเกษตรที่ถูกใช้ประกอบอาหารให้กำลังพลของกองทัพเรืออยู่แล้ว เช่น เรือหลวง รวมถึงหน่วยกำลังรบต่างๆ ซึ่งกองทัพเรือจึงได้ตกลงใจรับซื้อหอมแดงที่ราคากำลังตกต่ำจากจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านพาณิชย์ และสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม แล้วส่งมอบให้หน่วยในพื้นที่สัตหีบนำไปประกอบอาหารให้กำลังพล ซึ่งนับเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเลให้กับประชาชน เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่กองทัพเรือรับซื้ออาหารทะเล จากธุรกิจภาคประมงจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อช่วยเหลือธุรกิจภาคประมง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปริมาณ ๑๐ ตัน
     ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเท่าที่กองทัพเรือจะสามารถทำได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชน