ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ และประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๓ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น ๓ สนามที่ ๒

Release Date : 23-03-2021 00:00:00
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ และประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๓ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น ๓ สนามที่ ๒

     พลเรือเอก วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ และประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๓ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น ๓ สนามที่ ๒ ในชื่อตอน “รวมพลที่จันทบุรี-ตราด เทิดไท้มหาวีระราชันย์” โดยผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย คุณภิญโญ  ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท โกวิท  อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ คุณวิเชียร  ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และคุณธนวัฒน์  รัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
     โดยคณะกรรมการฯจะจัดให้มีการแข่งขันฯในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พื้นที่แหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งจะเป็นสนามแข่งขันฯ ที่มีความท้าทาย และมีความงดงามตามธรรมชาติ ทั้งทิวทัศน์ของทะเลและความสวยงามของเกาะช้างที่เป็นแบคกราวด์
ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้ทำการเปิดรับสมัครเมื่อเวลา ๑๔๐๐ ของวันนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีนักกีฬาสนใจเข้าร่วมการลงทะเบียนแข่งขันฯเป็นจำนวนมาก 
     โดยหลังจากเปิดให้ทำการลงทะเบียนเพียงไม่ถึง ๑๐ นาที นักกีฬาก็สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯเต็มทุกระยะ ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการรับสมัครไตรกีฬาในประเทศไทยทางด้านพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด ต่างพร้อมให้การสนับสนุนการจัดการเเข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้อย่างเต็มที่ เเละรู้สึกตื่นเต้นกับการจัดให้มีการเเข่งขันกีฬาที่มีชื่อเสียงของกองทัพเรือในพื้นที่เเหลมงอบ จังหวัดตราดในครั้งนี้ เเละพร้อมจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักไตรกีฬาเเละผู้ติดตาม ที่จะมาเข้าร่วมการเเข่งขันฯครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย