สารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 12-04-2021 20:09:54
สารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔


เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
ผมขอส่งความปรารถนาดี มายังเพื่อนข้าราชการ ที่รักทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีความสุข ร่วมกันสานต่อประเพณีสงกรานต์​ที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน​ ให้อยู่คู่ประเทศไทยของเราตลอดไป และมีความภาคภูมิใจในประเพณีอันงดงามนี้​ แต่เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ในปัจจุบัน​ ผมขอให้กำลังพลทุกท่านและครอบครัว ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมทำกิจกรรมต่าง​ ๆ​ หรือการท่องเที่ยว​ เนื่องในวันสงกรานต์​ ในลักษณะ new normal เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย​ แต่ยังคงความสำคัญของวันสงกรานต์ ที่สมาชิกในครอบครัวจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า เพื่อสร้างขวัญ​ กำลังใจ และความสุขให้แก่กัน​ ขอให้ใช้โอกาสนี้ หลอมรวมความรักให้เข้มแข็ง ส่งต่อเป็นพลัง​ให้เดินหน้าต่อ​ไป​ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพที่เกียวข้อง
สารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง