โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) แจงกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) บนเรือ BOA DEEP C ศรชล. สงขลา เข้มสั่งทอดสมอที่จุดกักกันโรค ด้าน สธ.สงขลา ให้ เรือ BOA DEEP C เป็น รพ.สนาม

Release Date : 14-05-2021 14:21:52
โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) แจงกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) บนเรือ BOA DEEP C  ศรชล. สงขลา เข้มสั่งทอดสมอที่จุดกักกันโรค ด้าน สธ.สงขลา ให้ เรือ BOA DEEP C เป็น รพ.สนาม

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ได้รับรายงานจาก ศรชล.ภาค ๒ ว่าจากการประสานนายสันติ รักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา ทราบว่า เรือ BOA DEEP C สัญชาติ Norway พร้อมลูกเรือจำนวน ๒๙ คน ได้ออกเดินทางจาก ประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยผ่านทางประเทศสิงคโปร์ และเดินทางมาถึงท่าเรือน้ำลึกเจ้าพระยาสากลจำกัด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.โดยทาง เจ้าหน้าที่ด่านท่าเทียบเรือได้ตรวจสอบเอกสารประจำเรือต่าง ๆ และเอกสารการตรวจโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) (TEST COVID-19) ของคนประจำเรือ และทำการ SWAB เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และในเวลา ๑๗.๐๐ น.เรือได้ออกจากท่าเทียบเรือเพื่อเดินทางไป อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. เรือ BOA DEEP C ได้รับแจ้งผลการตรวจ SWAB ปรากฏว่าพบลูกเรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) จำนวน ๖ ราย ประกอบด้วย ชาวยูเครน ๒ คน โปแลนด์ ๒ คน อินเดีย ๑ คน และ รัสเซีย ๑ คน ซึ่ง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสงขลาได้แจ้งให้เรือเดินทางกลับมาที่สงขลา และไปจอดทอดสมอบริเวณจุดจอดกักกันโรค ตามที่ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสงขลา กำหนด ตั้งแต่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและห้ามเรือเดินทางไปส่งลูกเรือบนแท่นผลิต ฯ หรือท่าเรือภายในประเทศ ทั้งนี้หากเรือประสงค์เดินทางกลับประเทศต้นทางสามารถแจ้งความประสงค์ให้ทราบและสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้สาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้กำหนดให้เรือ BOA DEEP C เป็นโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากคนประจำเรือเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด และกลุ่มคนที่ติดเชื้อยังไม่มีอาการรุนแรง ซึ่งจะแยกผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกัน และเฝ้าสังเกตอาการทุกวัน
 
ทั้งนี้ ศรชล. ได้สั่งการให้หน่วยงานในศรชล.ภาค ๒ ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา จัดเรือออกตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังมิให้มีการขนถ่ายคนและสิ่งของจากเรืออื่นไปยังเรือดังกล่าวหรือการขนถ่ายคนและสิ่งของจากเรือดังกล่าวไปสู่เรืออื่น รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ตามที่ได้รับการประสาน รวมถึงสั่งการให้ ศรชล.จังหวัด และ  ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.) จังหวัดทั้ง ๕ จังหวัดปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่ออกตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด ในการขอเข้าราชอาณาจักรผ่านด่านทางน้ำที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด - ๑๙ หรือ (ศบค.) ต้องขออนุญาตจาก ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศปก.ศบค.) เท่านั้น
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) แจงกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) บนเรือ BOA DEEP C  ศรชล. สงขลา เข้มสั่งทอดสมอที่จุดกักกันโรค ด้าน สธ.สงขลา ให้ เรือ BOA DEEP C เป็น รพ.สนาม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง