ไม่มีบทความนี้

รูปภาพที่เกียวข้อง
โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแจงกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ บนเรือ BOA DEEP C
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง