ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Release Date : 17-05-2021 00:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีกำลังพลจิตอาสาของฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๘๐ นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในการนี้ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้แบ่งกำลังพลเป็นชุดๆ ทยอยมาบริจาคโลหิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จังหวัดชลบุรีกำหนด ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง