ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดมกำลังพลจิตอาสา ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง

Release Date : 17-05-2021 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดมกำลังพลจิตอาสา ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง

     จากเหตุการณ์ที่มีพายุ ฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนที่ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว พลเรือโท โกวิท  อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้มีดำริให้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่พี่น้องประชาชนชาว ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง ไปแล้วเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
     ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ยังคงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายยังคงต้องรอการซ่อมทำ  จึงได้มอบหมายให้ พลเรือตรี จรัญวีร์  ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ระดมให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านอย่างเร่งด่วน ให้สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุฝนฟ้าคะนองดังกล่าว โดยมี นายสาคร โพธิ์คำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร นายอิสระ คุ้มครองทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ตำบลแสมสาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ร่วมคณะให้การช่วยเหลือด้วย ณ ชุมชนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
     ในการนี้ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้นำทีมลงมือให้การช่วยเหลือในการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายด้วยตัวของท่านเอง พร้อมทั้งยังได้มอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าของบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และมอบน้ำดื่มให้แก่กำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ และช่างจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับให้การช่วยเหลือ ในการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จต่อไป แสดงให้เห็นว่าในยามที่เกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้  ไม่ว่าจะสาธารณภัยทั้งทางบก หรือทางทะเล ทัพเรือภาคที่ ๑ ยังคงมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในทุกโอกาส
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดมกำลังพลจิตอาสา ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง