ฐานทัพเรือสัตหีบ บูรณาการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

Release Date : 10-06-2021 00:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ บูรณาการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ กองพันทหารสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบ ตำรวจภูธรสัตหีบ ตำรวจน้ำสัตหีบ สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลแสมสาร ตรวจสอบการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง โดยปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่บริเวณท่าเทียบเรือตำบลแสมสาร จำนวน ๔ ท่า ประกอบด้วย สะพานปลาคณาศรีนุวัฒน์ ตรวจแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ๒๑ คน ท่าเรือวราสินธ์ุ ตรวจแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ๒๖ คน สัญชาติลาว ๒ คน แพพันธุ์ทิพย์ ตรวจแรงต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ๑๑ คน ท่าเรือสุวิทย์การประมง ตรวจแรงงานต่างด่าวสัญชาติเมียนมา ๗ คน สัญชาติลาว ๔ คน กัมพูชา ๑๒ คน (พบแรงงานสัญชาติเมียนมาร์มีไข้สูง ๑ คน อุณหภูมิสูง ๓๘.๔ องศา โดยให้นายจ้างนำส่ง โรงพยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่ ๑๐ ดำเนินการต่อไป)

ผลการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวทุกคนมีเอกสารประจำตัวครบ จึงได้แนะนำให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยเคร่งครัด และแจ้งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๔ ให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ บูรณาการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง