วงดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ บรรเลงเพลง ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์ และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมอำนวยความสะดวก ด้วยความห่วงใย จากกองทัพเรือ

Release Date : 15-09-2021 00:00:00
วงดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ บรรเลงเพลง ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์ และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมอำนวยความสะดวก ด้วยความห่วงใย จากกองทัพเรือ

พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ กรุณามีดำริจัดเจ้าหน้าที่ดุริยางค์ทหารเรือ จาก ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมบรรเลงเพลงให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับผู้เข้ารับการฉีดฯ  ซึ่งเป็น ๑ ในสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างบรรยากาศ ผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างการนั่งรอฉีดวัคซีนฯ รวมทั้งให้ความรู้ในการปฏิบัติตนหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ พร้อมทั้งแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยในครั้งนี้ ทางบุคลากรทางการแพทย์ ได้ร่วมร้องเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายอีกด้วย อีกทั้ง กำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ โดยจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปให้บริการทุกวัน ณ โรงยิมเนเซียม ภายในอาคารสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
วงดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ บรรเลงเพลง ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์ และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมอำนวยความสะดวก ด้วยความห่วงใย จากกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง