ป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Release Date : 19-10-2021 16:03:08
ป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(((((( CLICK เพื่อโหลดภาพ ขนาด 3x4 ม. ))))))

 (((((( CLICK เพื่อโหลดภาพ ขนาด 3x5 ม. ))))))

 

ทั้งนี้สามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.โฆษก ทร. โทร.๕๓๓๒๒