ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบรับเยี่ยมคำนับจากเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

Release Date : 18-10-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบรับเยี่ยมคำนับจากเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พลเรือโท นฤพล  เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

การเยี่ยมคำนับดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อร่วมหารือบทบาทและการมีส่วนร่วมให้สามารถประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยงานภายในกองทัพเรือ สนองตอบตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  

 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบรับเยี่ยมคำนับจากเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง