เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วย กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ

Release Date : 19-10-2021 00:00:00
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วย กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อรับทราบภารกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพล ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วย กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง