ไม่มีบทความนี้

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีน และกำลังพลที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง