ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนและกำลังพลที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Release Date : 19-10-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนและกำลังพลที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีน และกำลังพลที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) พร้อมทั้งมอบเจอล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้มารับบริการ โดยมี พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ณ สโมสรสัญญาบัตร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

การส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด – 19 ให้กับกำลังพล และประชาชน เป็นการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้านกิจการพลเรือน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนให้มากที่สุด

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนและกำลังพลที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง