ทัพเรือภาคที่ ๒ ช่วยเหลือชาวประมงอาชีพดำน้ำหาของเก่าประสบเหตุเรือจมบริเวณเกาะหนู - เกาะแมว จังหวัดสงขลา

Release Date : 27-11-2021 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ ช่วยเหลือชาวประมงอาชีพดำน้ำหาของเก่าประสบเหตุเรือจมบริเวณเกาะหนู - เกาะแมว จังหวัดสงขลา

   เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้รับแจ้งจาก นายวีระ สระทองพิมพ์ ว่ามีเหตุเรือสปีดโบ๊ท ขนาดความยาวประมาณ ๕ เมตร มีผู้โดยสาร จำนวน ๙ คน ประสบเหตุเรือล่มบริเวณเกาะหนู - เกาะแมว จังหวัดสงขลา และมีเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจน้ำออกช่วยเหลือเบื้องต้น จึงประสานขอข้อมูลทางตรงที่สถานีตำรวจน้ำ ๑ กองกำกับการ ๗ พบเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า เรื่อซึ่งประสบเหตุเป็นเรือประเภทสปีดโบ๊ท ขนาดเรือ ๒๔ ฟุต กว้าง ๑.๘ เมตร คนขับเรือชื่อ นายสุรใจ ละลิหมุด พร้อมพวกรวม ๙ นาย ซึ่งมีอาชีพดำน้ำหาของเก่าภายในทะเลมาขาย ได้รับการว่าจ้างจากเรือซัพพลาย เนื่องจากเรือซัพพลายได้ทำสมอเรือตกไว้บริเวณใกล้เกาะหนู จึงได้ว่าจ้างบุคคลทั้ง ๙ งมหาสมอเรือดังกล่าว เริ่มทำงานประมาณ ๐๘.๓๐ น. ของวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากเรือเกิดรั่วน้ำเข้าเรืออีกทั้งประกอบคลื่นลมแรง ทั้ง ๙ นาย จึงสละเรือและว่ายน้ำเข้าฝั่ง (เกาะหนู) ในระหว่างลอยคออยู่ในทะเลปรากฏว่ามีเรือซัพพลายออกจากท่าสงขลาผ่านที่เกิดเหตุพบเห็นมีบุคคลหลายคนลอยคออยู่ลักษณะขอความช่วยเหลือ จึงแจ้งไปยังสถานีตำรวจน้ำสงขลา จากนั้นจึงจัดส่งเรือตำรวจน้ำ ๕๑๓ ออกทำการช่วยเหลือ ปรากฎว่าจำนวน ๙ ราย ช่วยเหลือไว้ได้ ๘ ราย สูญหาย ๑ ราย เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ สั่งการให้เรือ ต.๒๖๙ พร้อมนักประดาน้ำกองทัพเรือออกเรือทำการค้นหาผู้สูญหาย โดยร่วมกับตำรวจน้ำและมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีซ๊งเที่ยเซียงตึ้ง แต่ยังไม่พบและค้นหาต่อไป