ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำการตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสิงห์สมุทร

Release Date : 29-11-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำการตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสิงห์สมุทร

พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐาน ทัพเรือสัตหีบ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK (Antigen test kit) ให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสิงห์สมุทร เพื่อความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน (on-site) ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการสาธิตและแนะนำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK ให้คณะครูเพื่อให้นำไปแนะนำและดำเนินการกับนักเรียนต่อไป ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวฐานทัพเรือสัตหีบได้ให้ความสำคัญและจัดชุดเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล ดำเนินการตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับ หน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของข้าราชการกอง ทัพเรือเกิดความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)