ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากโฆษกพิเศษกองทัพเรือ

Release Date : 13-01-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากโฆษกพิเศษกองทัพเรือ

พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และ นาวาโท ศราวุฒิ พลูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก แพนเค้ก นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ โฆษกพิเศษกองทัพเรือ พร้อมด้วย คุณแม่แพนเค้ก พลเอก รังสรรค์ ฤทธิ์ประสริฐ และนางตวงพร สาตราวุธ  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาล ซึ่งได้แก่ แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด (ชนิดน้ำ) ชุด PPE และออกซิเจน ในการป้องกันโควิด-๑๙ ที่กำลังแพร่ระบาดอีกระลอก ณ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕๖๕